Skip to content

Please update your browser

Your browser version is not supported by this site. CS First may not work properly. Learn more

3. Følg afstemningen

None
arrow_backward Tilbage
Næste arrow_forward
Instruktion
  1. Lave en variabel.
  2. Navngive variablen.
  3. Ændre variabelværdien med 1, når der klikkes på spriten.
  4. Gentage denne proces for hver sprite.