Skip to content

Please update your browser

Your browser version is not supported by this site. CS First may not work properly. Learn more

3. Animera en vågrörelse

Transcript

I den här videon ska vi animera vattnet för att skapa vågor.

Titta på videon för att lära dig innan du går över till Scratch och prövar själv.

Det här är Scratch-projektens redigerare.

I den finns två sprajtar på en scen.

"Sprajt" är ett annat ord för en figur eller ett föremål.

I Scratch programmerar du olika saker som dina sprajtar ska göra.

Mitt på skärmen visas en skriptmeny.

I den här menyn hittar du instruktionsblocken som används för att göra program.

För att börja klickar du på vattensprajten.

Kodblocken som du väljer kommer att köra den här sprajten.

Klicka sedan på den lila menyn "Utseende".

Scratchblocken är färgkodade, så de lila blocken finns i utseendemenyn, som är lila.

Utseendeblocken ändrar sprajtens utseende.

För att skapa en våg använder du blocket "ändra effekten med".

Klicka bara på blocket för att köra det!

Vattnet ska då ändra färg.

Vissa block, som det här "effekt"-blocket, innehåller ett värde som kan ändras.

Klicka på rullgardinsmenyn för att välja en annan effekt och klicka sedan på blocket som du vill köra.

När du har prövat några olika effekter klickar du på blocket "ta bort grafisk effekt" så att vattensprajten får tillbaka sitt ursprungliga utseende.

Välj effekten "virvel" och klicka för att köra blocket.

Nu börjar det likna en våg!

För att välja det här blocket till ditt program klickar du på det och drar det till skriptets redigerare.

Varje gång du kör det här blocket blir virveleffekten allt starkare.

För att minska virveleffekten ändrar du värdet i virvelblocket till ett minustal.

Klicka och kör detta några gånger.

Virveleffekten ska då långsamt bli svagare.

Det här är början till ett datorprogram!

Istället för att klicka på det här blocket flera gånger när du ändrar till ett negativt värde och sedan klicka ännu fler gånger kan du programmera datorn så att den gör jobbet åt dig!

Dra fram ett annat "ändra effekten med"-block.

För att vågen ska se naturlig ut ska den höja sig och sedan sjunka ner.

För att få vågen att höja sig, använd blocket "ändra virveleffekten med 25".

Blocket "ändra virveleffekten med -25" får vågen att sjunka ner igen.

För att köra blocken i rätt ordning snäpper du ihop dem.

Klicka för att köra.

Det hände inget!

Det beror på att datorn kan köra kodning mycket snabbare än du kan klicka mellan blocken.

Datorn väntar inte mellan körningarna av kodens olika delar, så du kan inte se att effekterna ändras.

För att fixa detta beordrar du datorn att pausa körningen mellan varje kodblock.

Klicka på "kontroll", dra fram ett "vänta tills"-block och lägg det mellan blocken "ändra virveleffekten med".

Klicka för att köra.

Datorn kör då det första effektblocket, väntar 1 sekund och kör sedan nästa.

Det här är en bra början, men koden skapar bara en våg.

Du kan kopiera koden en massa gånger och skapa ett riktigt långt program...

Eller också kan du programmera datorn så att den repeterar koden åt dig!

Dra fram ett "för alltid"-block från kontrollmenyn och lägg det runt koden som du redan har skapat. Klicka för att köra.

Oj då, nu hände något oväntat.

När den här koden repeteras körs blocket "ändra virveleffekt med -25", sedan körs nästa "ändra virveleffekten"-block direkt.

För att fixa detta lägger du till ett "vänta tills"-block efter den andra växlingen av virveleffekt-block.

Klicka för att köra!

Bra!

För att köra den här koden klickar du på blockstacken.

Det här är okej när du testkör, men andra personer som kör ditt program ska kunna klicka på en uppspelningsknapp.

I Scratch är det flaggan högst uppe på scenen som är uppspelningsknapp.

Att starta programmet med flaggan hjälper dig även senare, när du vill köra flera blockstackar samtidigt.

För att köra den här koden när man klickar på flaggan, välj "händelser" och lägg till blocket "när man klickar på flaggan" högst upp på blockstacken.

Klicka på flaggan och testa! Jättebra!

I nästa video programmerar vi vågen så att den blir jämnare och ser ut som dyningarna ute till havs.

Nu är det din tur: Lägg till ett "ändra virveleffekten"-block för att skapa vågrörelsen.

Lägg till ett "ändra virveleffekten med -25" -block, så att vågen sjunker ner.

Lägg ett "vänta tills"-block efter varje "ändra effekten med"-block.

Med blocket "för alltid" får du vågen att fortsätta röra sig.

Lägg till ett "när flaggan klickas"-block för att köra den här kodstacken när flaggan klickas.

arrow_backward Tillbaka
Nästa arrow_forward
Instruktioner
  1. Lägg till ett "ändra virveleffekten"-block för att skapa vågrörelsen.
  2. Lägg till ett "ändra virveleffekten med -25"-block för att vända vågrörelsen.
  3. Lägg ett "vänta"-block efter varje "ändra effekten med"-block.
  4. Håll igång vågrörelsen med ett "för alltid"-block.
  5. Lägg till ett "när flaggan klickas"-block för att köra kodstacken när man klickar på flaggan.