Skip to content

Please update your browser

Your browser version is not supported by this site. CS First may not work properly. Learn more

Observera: Detta tema har inte uppdaterats för att spegla Scratch 3.0. Se denna hjälpartikel för mer information.

3. Animera en vågrörelse

arrow_backward Tillbaka
Nästa arrow_forward
Instruktioner
  1. Lägg till ett "ändra virveleffekten"-block för att skapa vågrörelsen.
  2. Lägg till ett "ändra virveleffekten med -25"-block för att vända vågrörelsen.
  3. Lägg ett "vänta"-block efter varje "ändra effekten med"-block.
  4. Håll igång vågrörelsen med ett "för alltid"-block.
  5. Lägg till ett "när flaggan klickas"-block för att köra kodstacken när man klickar på flaggan.