Skip to content

Please update your browser

Your browser version is not supported by this site. CS First may not work properly. Learn more

Observera: Detta tema har inte uppdaterats för att spegla Scratch 3.0. Se denna hjälpartikel för mer information.

5. Berätta en historia

arrow_backward Tillbaka
Nästa arrow_forward
Instruktioner
  1. Lägg till två sprajtar.
  2. Lägg till ett "lägg överst"-block till vattensprajten.
  3. Lägg till blocken "när flaggan klickas" och "säg" till den första sprajten, så att den börjar tala.
  4. Lägga till blocken "när flaggan klickas", "vänta" och "säg" till den andra sprajten, så att den börjar tala.
  5. Fortsätta att bygga dialogen tills du har skapat en berättelse!