Skip to content

Please update your browser

Your browser version is not supported by this site. CS First may not work properly. Learn more

5. Berätta en historia

Transcript

Nu när du har en animerad inramning för din historia ska du lägga till två figurer och sekvensera en dialog mellan dem.

Men du börjar med att välja en båt till din historia.

Klicka först på båtsprajten och sedan på fliken "Klädslar".

Här finns fyra klädslar som du kan välja mellan.

Klicka på en klädsel för att välja den.

Välj sedan två figurer som ska åka med båten.

Klicka på "Välj sprajt från biblioteket" och välj din första figur.

De här figurerna ska vara tillsammans på en båt, så fundera på vilken sorts historia du vill berätta.

Vilka två figurer skulle det vara intressant att ha tillsammans på en båt?

Kanske de båda figurerna inte kan samsas?

Kanske de inte kan komma överens om vart de ska?

De kanske har hamnat på båten av en ren tillfällighet?

I det här exemplet får en pingvin bli vår första figur.

Sedan, när du har en figur, ska du välja en till.

I det här exemplet tar vi en dinosaurie, men du kan välja vilken figur du vill.

För att sprajtarna ska stå ansikte mot ansikte vänder du på den ena genom att klicka på fliken "Klädslar" och knappen "Vänd vänster-höger".

Klicka på figurerna och dra dem över scenen för att flytta på dem.

Figurerna kommer att vara framför båten när du gör detta.

För att fixa det, programmera båten och vattnet så att de hamnar längst fram på scenen.

Klicka på båten.

Den här sprajten är redan programmerad att vara längst fram. Gå sedan tillbaka 1 lager.

Klicka på vattensprajten och lägg till blocket "lägg överst" från utseendemenyn under "när flaggan klickas på".

Klicka på flaggan för att testa.

Bra, det ser ut som om dina sprajtar är i båten.

Välj den ena sprajten för att starta dialogen.

Dra sedan ut ett "säg"-block från utseende- menyn.

Klicka för att köra. Den första sprajten säger då "Hej!".

Skriv in den första dialogmeningen i din historia i blockets värderuta.

Hur ska den här figuren inleda din historia?

Fundera på varför de här två figurerna är på en båt tillsammans.

Kan de inte komma därifrån?

Ska de åka på en kryssning?

Letar de efter en skatt?

Tänk ut vilken historia du vill berätta innan du börjar skriva dialogen.

Här i exemplet säger figuren "Vi har åkt vilse!"

Välj sedan den andra sprajtfiguren.

Dra ut ett "säg"-block och skriv nästa dialograd.

Hur svarar den här sprajten på den andra figurens ord?

Sprajten i exemplet säger "Varför tror du det?", men i ditt projekt berättar du din egen historia.

För att köra de här blocken måste du klicka på dem.

Men du minns säkert att man även kan köra koden genom att klicka på flaggan.

Lägg till en "närflaggan klickas på-" händelse till varje "säg-" block.

Klicka på flaggan för att testa.

Där är våganimationen, och de båda sprajtarna börjar tala.

Men de talar ju i munnen på varandra!

När två figurer talar samtidigt är det svårt att hänga med.

För att fixa detta lägger du till ett "vänta-" block före blocket "när flaggan klickas på" för den andra figuren som talar.

Varje figur talar i 2 sekunder, så ändra det här blockets värde till 2 sekunder.

Klicka på flaggan för att testa.

Bra! En sprajt säger något, och den andra svarar.

Fortsätt att skapa figurernas dialog med blocken "säg" och "vänta".

Klicka på den första figuren som talar, lägg till ett "vänta-" block och ändra värdet till 2 sekunder.

Lägg sedan till ytterligare ett "säg-" block.

Testa ofta medan du sekvenserar dialogen mellan de båda sprajtarna, så att du upptäcker eventuella misstag direkt.

Om två sprajtar pratar samtidigt, läs koden i samma ordning som den körs för att lättare hitta buggen eller det oväntade beteendet.

Fortsätt att bygga din historia så långt som du vill.

När du är klar med historien fortsätter du till nästa sida och lär dig fler sätt att lägga till kodning till ditt projekt med hjälp av tillval.

Nu är det din tur: Lägg till två sprajtar. Lägg till ett "lägg överst-" block till vattensprajten.

Lägg till blocken "när flaggan klickas på" och "säg" till den första sprajten, så att den talar.

Lägg till blocken "när flaggan klickas på", "vänta tills" och "säg" till den andra sprajten, så att den också talar.

Fortsätt att bygga dialogen tills du har skapat en historia!

arrow_backward Tillbaka
Nästa arrow_forward
Instruktioner
  1. Lägg till två sprajtar.
  2. Lägg till ett "lägg överst"-block till vattensprajten.
  3. Lägg till blocken "när flaggan klickas" och "säg" till den första sprajten, så att den börjar tala.
  4. Lägga till blocken "när flaggan klickas", "vänta" och "säg" till den andra sprajten, så att den börjar tala.
  5. Fortsätta att bygga dialogen tills du har skapat en berättelse!