Skip to content

Please update your browser

Your browser version is not supported by this site. CS First may not work properly. Learn more

Transcript

I den här videon jämnar vi ut våganimationen så att vågorna rör sig gradvis.

Nu, när du kör ditt program, växlar vågornas effekt med 25, väntar, och växlar sedan tillbaka.

För att vågorna ska röra sig naturligare programmerar du dem att ändras i mindre grad.

Man kan göra jättemycket kodning...

ändra effekt med 5, vänta, ändra effekt med 5, vänta, och så vidare för att vågen ska röra sig en liten bit i taget.

Men som du såg i den förra videon är det lättare att programmera datorn att repetera de här rörelserna åt dig.

För att göra det, dra ut ett "repetera 10"-block.

Medan "för alltid"-loopen som du använde tidigare får en rörelse att repeteras under hela programmet körs blocket "repetera 10" bara så många gånger som du vill.

Lägg blocken "ändra virveleffekten" och "vänta" inne i blocket "repetera 10".

Lek med effekterna i blocken "ändra virveleffekten", "vänta" och "repetera" tills vattnet liknar en jämn och naturlig våg.

Om du skulle behöva återställa virveleffekten till 0 när du testar ditt program klickar du på utseendemenyn och blocket "ta bort grafisk effekt".

När du är nöjd med vågen sätter du tillbaka blocket "repetera” i för alltid- loopen.

Gör sedan samma sak med de andra "ändra virveleffekten-” och "vänta tills-" blocken.

Dra ut ett "repetera 10"-block och lägg de andra blocken i det.

Se till att din våg inte går för långt i en riktning genom att ange samma värden i blocken "repetera" och "vänta".

Ange sedan ett negativt värde i blocket "ändra virveleffekten".

Sätt in den här koden i "för alltid"-loopen igen och klicka på flaggan för att köra den.

När du klickat på flaggan börjar "för alltid"- loopen att köra koden som är inuti.

Först kör den blocket "repetera".

Då repeteras effektväxlingen och väntandet 10 gånger.

Sedan körs nästa "repetera"-block.

När det är klart börjar hela processen om igen.

Toppen! Nu bör du ha en våg som ser jämn ut.

I nästa video lägger vi till fler sprajtar och börjar berätta en historia om vad som händer på båten!

Nu är det din tur!

Lägg ett "repetera"-block omkring vart och ett av blockparen "ändra effekten" och "vänta".

Ändra blockens värden för att skapa en jämn vågeffekt i ditt program.

arrow_backward Tillbaka
Nästa arrow_forward