Skip to content

Please update your browser

Your browser version is not supported by this site. CS First may not work properly. Learn more

Observera: Detta tema har inte uppdaterats för att spegla Scratch 3.0. Se denna hjälpartikel för mer information.

Lektionsplaner

I lektionsplanerna finns stegvisa instruktioner för ledare och värdar, och även valfria manus ingår.

Handledning

Handledningen ger dig exempellösningar för varje projekt. Använd dem som referens när du hjälper klubbmedlemmar som kört fast.